Nieuws

De Kanjertraining is sinds 14 oktober 2013 erkend als Effectief (volgens goede aanwijzingen) in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Dit is een bijzondere erkenning: er zijn nauwelijks effectieve trainingen opgenomen in de databank die al zo grootschalig (bijna 2000 scholen en 32 psychologen praktijken) geïmplementeerd zijn als de Kanjertraining. 

Er zijn vier onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de Kanjertraining met positieve resultaten.

Scholen zijn verplicht om invulling te geven aan de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie. 

Als u klikt op de link " Lees meer" ziet u in een overzicht aan welke onderdelen van bovenstaande wet de verschillende Kanjerboeken voldoen. De opzet van de Kanjertraining sluit nauw aan bij het leerplankader burgerschapsvorming, dat de SLO in 2006 heeft ontwikkeld te weten: Een basis voor burgerschap.(2006). SLO: Enschede." 

N.B. De Kanjertraining "is" burgerschap. Het is immers een programma dat de vrucht is van burgerlijk initiatief. De Kanjertraining weet op een gedegen en speelse manier invulling te geven aan bovengenoemde wet. 

De Stichting Leerplan Ontwikkeling (S.L.O.) geeft aan dat de Kanjertraining voor kinderen in het speciaal voortgezet onderwijs (ZML-niveau), geschikt is.

Lees meer over de wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie..