Directietraining

Een training voor directieleden duurt één dag en wordt gegeven op het opleidingscentrum in Almere. Module A is een verkorte basistraining en is bedoeld voor nieuwe directeuren die niet in de gelegenheid waren om de basistraining met het team mee te maken. Het is daarna aan te bevelen eveneens deel te nemen aan vervolgmodule B. Module B is een verdiepingstraining.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens Module A zijn

 • Uitleg van de basisregels Kanjertraining
 • De betekenis van de petten
 • Kernoefeningen binnen de Kanjertraining
 • Smileyposter als basis voor het pedagogisch beleid
 • Twee mentaliteiten
 • Pesten
 • Conflicthantering
 • Ouderbetrokkenheid

Onderwerpen die aan bod komen tijdens Module B zijn

 • De rol van de schoolleider
 • Persoonlijk leiderschap
 • De werking van copingtechnieken
 • Begeleiding en aansturing van leerkrachten
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Interventies
 • Ouderavonden

Zowel bij Module A als Module B is het mogelijk om vooraf casuïstiek in te brengen.

Indicatie studiebelastinguur
9 uur totaal

Kosten
Een trainingsdag voor directieleden op het opleidingscentrum in Almere kost  € 295,- per dag.

Tijd
09.30 tot 16.00 uur

 

Data  module A - basismodule B - verdieping
woensdag8 maart2023aanmelden
dinsdag 28 maart 2023VOL
donderdag14 september2023VOLaanmelden
donderdag 16 november 2023aanmeldenaanmelden
woensdag 10 januari 2024aanmeldenaanmelden

 

Omhoog