Directietraining

Een training voor directieleden duurt één dag en wordt gegeven op het opleidingscentrum in Almere. Module A is een verkorte basistraining en is bedoeld voor nieuwe directeuren die niet in de gelegenheid waren om de basistraining met het team mee te maken. Het is daarna aan te bevelen eveneens deel te nemen aan vervolgmodule B. Module B is een verdiepingstraining.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens Module A zijn

 • Uitleg van de basisregels Kanjertraining
 • De betekenis van de petten
 • Kernoefeningen binnen de Kanjertraining
 • Smileyposter als basis voor het pedagogisch beleid
 • Twee mentaliteiten
 • Pesten
 • Conflicthantering
 • Ouderbetrokkenheid

Onderwerpen die aan bod komen tijdens Module B zijn

 • De rol van de schoolleider
 • Persoonlijk leiderschap
 • De werking van copingtechnieken
 • Begeleiding en aansturing van leerkrachten
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Interventies
 • Ouderavonden

Zowel bij Module A als Module B is het mogelijk om vooraf casuïstiek in te brengen.

Indicatie studiebelastinguur
9 uur totaal

Kosten
Een trainingsdag voor directieleden op het opleidingscentrum in Almere kost  € 225,- per dag.

Tijd
09.30 tot 16.00 uur

Trainingdata in Almere (beschikbare trainingsdagen worden binnenkort vermeld)

Data  module A - basismodule B - verdieping
donderdag 4 november 2021VOLVOL
woensdag 12 januari2022VOLaanmelden
vrijdag 11 maart 2022aanmeldenaanmelden
dinsdag 13september 2022aanmeldenaanmelden

 

Omhoog