sidebar

Intervisie Kanjercoördinator / Antipestcoördinator

Voor Kanjercoördinatoren of Anti-pestcoördinatoren die de licentie Kanjercoördinator B /Antipestcoördinator minimaal één jaar geleden behaald hebben, wordt jaarlijks een intervisiemoment georganiseerd. Na het behalen van de licentie Kanjercoördinator B/Anti-pestcoördinator, is...

lees meer

KanVAS training

Bent u in het bezit van een geldige Kanjerlicentie A, B of C én bent u werkzaam op een school die gebruik maakt van het Kanjer Volg- en Adviessysteem en...

lees meer

Teambuilding met Kanjertraining

De Kanjertraining kan als teambuilding in worden gezet voor het team op uw school. Past de school de Kanjertraining toe maar heeft het team moeite met het uitdragen van het...

lees meer

Kanjercoördinator B

Op dit moment worden de trainingen tot Kanjer coördinator herzien. WORDT VERVOLGD  

lees meer

Directietraining

Een training voor directieleden duurt één dag en wordt gegeven op het opleidingscentrum in Almere. Module A is een verkorte basistraining en is bedoeld voor nieuwe directeuren die niet in de gelegenheid...

lees meer
Sidebar rechts
Omhoog