Subsidie Gezonde School

januari 2014 Veel scholen hebben gebruik gemaakt van de subsidieregeling van de ‘Gezonde School’en hun voorkeur uitgesproken voor de Kanjertraining.  Daar zijn wij blij mee. Veel scholen konden niet in...
lees meer

KanVAS positief beoordeeld door COTAN en Onderwijsinspectie

Op 18 februari 2013 is de Kanjervragenlijst positief beoordeeld door de COTAN. De onderwijsinspectie zal vanaf 1 augustus 2014 de Kanjervragenlijst gebruiken voor het beoordelen van de sociale competenties van...
lees meer

NJi neemt Kanjertraining op in databank

De Kanjertraining is sinds 14 oktober 2013 erkend als Effectief (volgens goede aanwijzingen) in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Dit is een bijzondere erkenning: er zijn...
lees meer

Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie

Scholen zijn verplicht om invulling te geven aan de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie. Als u klikt op de link ” Lees meer” ziet u in een overzicht aan...
lees meer
Omhoog