Uncategorised

Jaloezie

Wat is het?Jaloezie is een complexe emotie, waarin allerlei gevoelens een rol spelen, zoals woede en angst. Het is erg moeilijk om een kind op te voeden zonder dat het...

lees meer

Mokken

Wat is het?Mokken is pruilen, zich misnoegd tonen. Dit gedrag uit zich heel wat minder explosief dan een driftbui. Bij mokken is het kind in zichzelf gekeerd, wrevelig en zegt...

lees meer

Nerveuze tics

Wat is het?Tics zijn onwillekeurige bewegingen van willekeurige spieren die op normale wijze werken. Tics treden plotseling en meermalen achter elkaar op. Bij inspanning en emotie nemen tics toe. Gedurende...

lees meer

Pesten

Wat is het? Pesten is het langdurig uitoefenen van geestelijk en / of lichamelijk geweld door één persoon of een groep. Het is gericht tegen een éénling die niet in...

lees meer

Slaapproblemen

Wat is het?Bij kinderen is sprake van een slaapprobleem als het slapen wordt onderbroken. Deze onderbreking kan plaatsvinden tijdens het in- of doorslapen. Er kan ook een slaapprobleem ontstaan door...

lees meer

Schoolziekte en Spijbelen

Wat is het?Een kind dat zonder duidelijke reden niet naar school komt, is schoolziek of spijbelt. Hoe krijg je het?Je kunt verschillende vormen van schoolziekte onderscheiden; deze hebben verschillende oorzaken:...

lees meer

Probleemgedrag

Wat is het? Je spreekt van probleemgedrag als een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoont. De constatering gebeurt meestal op basis van beoordelingen van de leerkracht en de kinderen op school....

lees meer

Kanjerwijken

De Kanjerwijk was een groot succes! Artikel Twentsche Courant Gemeente Haaksbergen Ook vanuit Japan interesse voor Kanjeraanpak in Steenwijk.  Indicatoren in relatie tot de ontwikkeling van antisociaal gedrag.  Verslag over...

lees meer

Kanjertraining op scholen

De Kanjertraining is meer dan alleen een (anti)pestmethode. De training vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer...

lees meer
Omhoog