sidebar

Inhoud Anti-pestcoördinator

Tijdens de trainingsdag Anti-pestcoördinator worden de volgende onderwerpen behandeld en/of getraind: Taken van een anti-pestcoördinator volgens de Wet Veiligheid op School Checklist anti-pestcoördinator Kanjertraining Inzichten over pesten uit literatuur en...

lees meer

Anti-pestcoördinator

Heeft u als leerkracht licentie A (basistraining), licentie B (1e nascholing) of licentie C (2e nascholing/definitieve licentie) behaald en wilt u zich volledig licentiëren tot Anti-pestcoördinator? Dat kan met deze eendaagse opleiding. De Anti-pestcoördinator weet...

lees meer

Intervisie Kanjercoördinator / Antipestcoördinator

Voor Kanjercoördinatoren of Anti-pestcoördinatoren die de licentie Kanjercoördinator B /Antipestcoördinator minimaal één jaar geleden behaald hebben, wordt jaarlijks een intervisiemoment georganiseerd. Na het behalen van de licentie Kanjercoördinator B/Anti-pestcoördinator, is...

lees meer

Inhoud Directiemodule B

Module B is een verdiepingstraining die alleen bestemd is voor directeuren met een geldige Kanjerlicentie (of module A hebben gevolgd). Ook zij ontvangen na afloop een bewijs van deelname. Inhoud verdiepingstraining voor...

lees meer

Inhoud Directiemodule A

Module A is een verkorte basistraining. Deze module is bedoeld voor directeuren die nieuw op een Kanjerschool zijn komen werken, maar in tegenstelling tot het team de basistraining zelf nog niet hebben gedaan....

lees meer

Inhoud Kanjercoördinator B

De volgende onderwerpen worden tijdens de tweedaagse opleiding tot Kanjercoördinator B behandeld: De rol van Kanjercoördinator Borging van de Kanjertraining na de 1e Nascholingsdag Uitwisselen van ervaringen en tips in...

lees meer

Oproep Nascholing ontvangen

Heeft u van de Kanjertraining een e-mail ontvangen met de melding dat er een nascholing gevolgd dient te worden door (een) leerkracht(en) van uw school? Dit betekent dat er licenties...

lees meer

Training Primair Onderwijs

Om de Kanjertraining in de klas te mogen geven dienen de basistraining en daaropvolgende scholingen gevolgd te worden.  Met het team of individueel De opleiding om de Kanjertraining in de...

lees meer

Kanjertraining in de klas

Stichting Kanjertraining leidt de leerkrachten van uw school op om Kanjertraining in de klas te mogen geven door middel van het reguliere opleidingstraject (basistraining en nascholing). Daarnaast is het echter ook...

lees meer

Studiedag Kanjertraining

Is uw school klaar met het opleidingstraject van de Kanjertraining en zou u graag specifieke thema’s van de Kanjertraining dieper uitwerken? Door middel van een studiedag die in het teken...

lees meer
Sidebar rechts
Omhoog